PREKLADY: NEMČINA - TALIANČINA - ŠVÉDČINA - SLOVENČINA

jednoducho  a rýchlo priamo od dodávateľa

Všeobecné preklady

Preklady projektové - projektové manuály EU, implementačné manuály, projektové dokumentácie

Technické preklady - návody, manuály, software, dokumenty ai.

Preklady zmlúvy - bez nutnosti súdneho prekladu

Literárne preklady - knihy - populárno-vedecké, encyklopédie, beletria

Filmy - preklady scenárov, dialógov

Iné druhy prekladov

CAT: SDL TRADOS STUDIO 2009, SDL TRADOS 2007

CENY PREKLADY 2018:


Účtuje sa podľa počtu normostrán (NS).


1 NS je 30 riadkov x 60 znakov (t.j. úderov na klávesnici), tzn. spolu 1800 znakov.


Základná sadzba (pri 6 NS prekladu denne, deň príjmu prekladu sa neráta):


Z nemčiny, taliančiny a švédčiny do slovenčiny: 27,00 EUR/ NS


Zo slovenčiny do nemčiny, taliančiny a švédčiny: 30,00 EUR/NSMožné tiež účtovanie za slovo východiskového textu. Základná sadzba: 0,15 EUR za slovo východiskového textu.


Expresné preklady do 3,6 a 12 hod.: cena dohodou


Množstevné zľavy podľa rozsahu textu a  dlhodobej spolupráci.


Konečná záväzná cena závisí od náročnosti prekladu, požiadaviek na grafické spracovanie ai.
KONTAKT / OBJEDNÁKVA PREKLADY nemčina, taliančina, švédčina, slovenčina:

0908 57 57 34 alebo e-mail
TLMOČENIE: NEMČINA - TALIANČINA - ŠVÉDČINA -

SLOVENČINA

jednoducho a rýchlo priamo od dodávateľa

Simultánne tlmočenie - konferencie, valné zhromaždenia, iné

so zabezpečením zohratého kolegu do kabínky

Tlmočenie obchodných rokovaní - konzekutívne alebo šušotáž

Sprievodné tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie seminárov, školení, prehliadok výrobných a iných interiérov

Tipy na firmy s tlmočníckou technikou v prípade väčších podujatí

Všetky druhy tlmočenia aj z nemčiny do taliančiny a opačne


CENY TLMOČENIE 2018:


Poldeň - maximálna dĺžka trvania tlmočenia do 4 hod. 270 EUR


Deň  -  maximálna dĺžka trvania tlmočenia do 8 hod. 490 EUR

         -  po prekročení dĺžka trvania tlmočenia poldeň sa automaticky účtuje deň


Nadčas -  po prekročení dĺžky trvania deň  sa  automaticky účtuje  70 EUR každá  začatá hodina nadčasu


V prípade ciest mimo Bratislavy sa hradí cestovné, stravné a nocľažné tlmočníka + náhrada za každú hodinu strávenú na ceste na miesto tlmočenia a späť 20 EUR.


Ak trvanie cesty na miesto výkonu práce/ z miesta výkonu prace v jeden deň presiahne 4 hod., platí sa náhrada za každý takýto deň strávený na ceste paušálne vo výške 200 EUR.Diéty: pri nezabezpečení raňajok, obeda a večera v prípade práce spojenej s prenocovaním mimo miesta  sa ich výška riadi podľa aktuálnych predpisov SR viď tu.


Iné trvanie tlmočenia: ceny po poskytnutí bližších informácií


Zľavy: možné pri dlhodobej spolupráci

KONTAKT / OBJEDNÁVKA TLMOČENIE nemčina, taliančina, slovenčina

0908 57 57 34 alebo e-mail